Σκυλιά προς υιοθεσία

 • Ηλικία
 • 6-12 μήνες
 • 1-2 έτη
 • 3-5 έτη
 • 5 έτη +
 • Μέγεθος
 • Μικρό (<10kg)
 • Μεσαίο (<25kg)
 • Μεγάλο (>25kg)
 • Φύλο
 • Θηλυκό
 • Αρσενικό
';
1-2 έτη, Θηλυκό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
5 έτη +, Αρσενικό, Μεγάλο μέγεθος, Σκύλος
';
5 έτη +, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
5 έτη +, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
5 έτη +, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
3-5 έτη, Θηλυκό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
3-5 έτη, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
3-5 έτη, Αρσενικό, Μεγάλο μέγεθος, Σκύλος
';
3-5 έτη, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
5 έτη +, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
5 έτη +, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
3-5 έτη, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
1-2 έτη, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
1-2 έτη, Θηλυκό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
1-2 έτη, Θηλυκό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
1-2 έτη, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
1-2 έτη, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος
';
1-2 έτη, Αρσενικό, Μεσαίο μέγεθος, Σκύλος